İSG POLİTİKAMIZ

İSG POLİTİKAMIZ

İş sağlığı ve güvenliği, faaliyet gösterdiğimiz iş kolu itibariyle özel uygulamaların gerekli olduğu bir hukuki mevzuattır. Bizim İSG Politikamız; kanunların öngördüğü asgari standartların üzerinde yer almak, iş akışına mani olacak olumsuzlukların önüne geçmek için maksimum tedbiri almaktır. Kalite standartları ve uluslar arası sektör standartları kapsamında tüm gereklilikleri eksiksiz biçimde yerine getirmekteyiz. Gerek bizim uygulamalarımız esnasında kendi personelimizin sağlık ve güvenlik koşulları bakımından, gerekse bizden hizmet alan firmaların ürünlerin kullanımı esnasında personellerinin güvenliği bakımından tüm parametreler hassasiyetle hesaplanmakta ve verimliliğin en üst seviyede tutulacağı güvenlik koşuları benimsenmektedir.

Biz personellerimizi bir maliyet unsuru olarak değil, bir üretim faktörü olarak kabul ediyor ve makinelerimiz ve diğer donanımlarımıza gösterdiğimizin çok daha üzerinde bir özeni, çalışanlarımız için gösteriyoruz. İş tatmini ve güvenlik standartlarının iş niteliklerine doğrudan etki ettiğinin bilincindeyiz ve bunun için personelimizin sağlık ve güvenliğini ilk safhada dikkate alıyoruz. Kanunların emrettiği tüm ilkeleri eksiksiz biçimde karşıladığımız çalışma sistemimiz, en nitelikli ürün ve hizmetlerin elde edilmesi için insan emeğini el üstünde tutan bir İSG politikası ile işlemektedir.

Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi alın;