Konteynerler üretimlerinden bu yana pek çok yükün taşınmasını sağlamaktadır.

Kuru yüklerin doğru istiflenmediği durumlarda gevşeklikler ve esneklik paylarının yarattığı hareketler  konteynerlere zarar verebilmektedir. Pahada hafif, yükte ağır olan ürün grupları için istifleme sırasında asgari maliyet hedeflenilmesi taşınma sırasında hasarlara sebep olabilmektedir.  

Soğutuculu konteyner taşımasında ürünlerin cinsi sebebiyle konteyner icerisinde bir sonraki yüklemeye engel istenmeyen hava kirliliği olabilmekte ve temizlik ihtiyacı doğuran bu durum da konteynere verilmiş bir hasar olarak algılanabilmektedir.

Konteyner hasarlarına dair detaylar, bir sonraki taşıma için konteynerin talep edilen ürün grubunu taşımak için fiziki olarak kullanılıp kullanılamayacağı kıstasına bağlıdır.